ALGCR 2019

COLOCVIULUI ANUAL AL ASOCIAȚIEI DE LITERATURĂ GENERALĂ ȘI COMPARATĂ DIN ROMÂNIA

Ediția a XVI-a, cu tema

MODELUL GERMAN ÎN CULTURA ROMÂNĂ

Sibiu, 10-13 iulie 2019

0900-1040: Panelul Concepte și metode emergente în studiile literare și culturale. Moderator: Andrei Terian

Sâmbătă, 13 iulie 2019

0800-0900: Plata taxelor de participare/ cotizațiilor anuale de membru ALGCR (Oana Soare, Secretar executiv ALGCR/ Vlad Pojoga)

0900-1040: Panelul Concepte și metode emergente în studiile literare și culturale. Moderator: Andrei Terian

0900-0915:Horațiu Decuble (Prof. univ. dr., Universitatea din București): What about the Romanian Bildungsroman? What about it?

0915-0930:Alex Ciorogar (Asist. univ. drd., Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca): Ce este un autor transnațional?

0930-0945:Alina Buzatu (Conf. univ. dr., Universitatea „Ovidius” din Constanța): Concepte migratoare: scenarii de integrare metateoretică

0945-1000:Carmen Mușat (Prof. univ. dr., Universitatea din București):Despre transferul cultural. Reflecții pe marginea operelor Hertei Muller și a lui Carmen-Francesca Banciu

1000-1030:Ilina Gregori (cercetător independent, dr., Germania), Model cultural – un concept de redefinit astăzi, pornind de la câteva exemple germane

1030-1045:Andrei Terian (Prof. univ. dr., Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu):O posibilă pereche conceptuală a istoriografiei transnaționale: matrice culturală vs. model cultural.

1045-1100:Discuții

1100-1245: Moment organizatoric: ALGCR – bilanț și perspective.Moderator: Mircea Martin (Președintele Asociației de Literatură Generală și Comparată din România)

– Decernarea Premiilor ALGCR pentru anul 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s