Petre Grimm și începuturile anglisticii în România

CAIETE CRITICE – nr. 9 (383) – Septembrie 2019

Click to access CC-09-2019-web2.pdf

Petre Grimm și începuturile anglisticii în România

În context aniversar, miza textului de față e una dublă: vom încerca, pe de o parte, să discutăm importanța înființării Catedrei de limba și literatura engleză în cadrul Universității din Cluj (1919) în raport cu stadiul actual al cercetării literare, reconstruind, pe de alta, însemnătatea evenimentului în contextul epocii sale. Acest proces se va dovedi semnificativ nu doar pentru dezbaterile momentului, ci și pentru întreg procesul de revizuire a istoriografiei literare românești. Vom încerca să argumentăm, în final, că trecerea de la o înțelegere provincială la una universală a literaturii fusese facilitată nu doar de politicile culturale ale instituțiilor vremii, ci, mai ales, de gesturile singular-expansive ale profesorului clujean Petre Grimm.

Cuvinte-cheie: Petre Grimm, Universitatea din Cluj, catedra de limba și literatura engleză, istoriografia literară românească, traduceri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s